Hướng dẫn build icons từ SVG và Font Awesome

Việc sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm nhất luôn là bài toán mang lại nhiều cải tiến trong mảng lập trình web. Code Tốt sẽ chia sẻ kinh nghiệm để tuỳ biến icon web font gọn nhẹ phù hợp với website của bạn.