Tag

SourceTree

Browsing

Git Blame là một công cụ tuyệt vời cho phép chúng ta xác định được ai là người đã tạo ra sự thay đổi. Dưới đây là các bước để Git Blame trên SourceTree: File Status > Chọn All Files: Search file muốn Git Blame 2. Right click vào file > Chọn Blame Selected Một cửa sổ Blame file sẽ hiện ra và bạn có thể thực hiện việc Blame của mình.