Sử dụng tag content_for_index cho giao diện trang chủ của Shopify

Shopify Dynamic Sections

Shopify cho phép bạn sử dụng các dynamic section để có thể thay đổi vị trí thứ tự các section này. Trong trang chủ của giao diện, việc thay thế tag {{ content_for_index }} sẽ giúp linh động hơn rất nhiều.

Mẹo Shopify: Sử dụng tags để lọc bài viết hay hiển thị nhiều thông tin hơn

Ngôn ngữ Liquid của Shopify

Mặc dù là một nền tảng thương mại điện tử khá được ưa chuộng, việc sử dụng nhiều lớp lọc dữ liệu của Shopify đôi khi vẫn cần sự trợ giúp từ việc tận dụng các tính năng hiện có như Tags. Code Tốt xin …