HTML5 + CSS3 + Javascript: Xây dựng select field responsive

Việc xây dựng các mục chọn Select (Select Field) đẹp về hình thức và hoạt động tốt cả về tính năng là một bài toán rất cơ bản dành cho các lập trình viên khi bắt đầu vào lập trình Frontend. Code Tốt xin hướng …

Javascript chuẩn: Check số lượng đối tượng trước khi bật slider

Nắm được các pattern Javascript thông thường và ứng dụng để tăng performance là một cách hiệu quả để giúp application của bạn hoạt động nhanh và không dùng thừa tài nguyên. Trong tình huống 1 Slideshow, Code Tốt xin giới thiệu cách thức bạn …

Cơ bản về thiết kế theo mô hình nguyên tử đối với Frontend Development

Thiết kế theo mô hình nguyên tử (Atomic Design) là một xu hướng ngày càng lên ngôi trong lĩnh vực thiết kế Frontend web. Liệu bạn có biết nó là gì và các khái niệm cơ bản xoay quanh nó không?