Sử dụng thuộc tính aria-label trong quy ước WCAG 2.0

Web Accessibility

aria-label là một thuộc tính được HTML5 cung cấp nhằm tăng cường phần giải thích cho người khuyết tật. Nó là một phần quan trọng của Web Accessibility mà Code Tốt đã giới thiếu trước đây.

Những block HTML5 cần biết dành cho lập trình viên thiết kế website

Bố cục Grid theo kiểu Gallery

Để trở thành một Web Frontend Developer với skill thượng thừa, bạn cần biết sử dụng linh hoạt kĩ năng và sự am hiểu của mình để tạo ra các block HTML5 từ đơn giản tới phức tạp mà không quá phụ thuộc vào các …