Các quy ước Code Standards Shopify dành cho lập trình viên

Mặc dù ngôn ngữ Liquid của Shopify tương đối dễ sử dụng, ta vẫn cần chú ý các vấn đề về code standard Shopify để thống nhất quy ước và chuẩn hoá tốt hơn. Dưới đây là các gợi ý của Code Tốt về vấn …

Hướng dẫn sử dụng plugin Shopify Superfields

Shopify Metafields

Để tạo ra các field bổ sung thông tin trong Shopify dành cho sản phẩm, trang hay collection, plugin Shopify Superfields là một lựa chọn không tồi. Hãy cùng xem hướng  dẫn của Code Tốt giúp bạn sử dụng nó thành thạo nhé.