jQuery cơ bản – Hướng dẫn xây dựng module Header accordion

Module Header Accordion sử dụng jQuery trong WordPress

Sử dụng Header với menu nhiều lớp cần xử lý tinh tế trong UX và là câu hỏi được nhiều lập trình viên quan tâm. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn cách thức thực hiện gọn gàng và dễ nhìn nhất.

Javascript chuẩn: Sử dụng data attribute

Javascript Module Attribute

Trong lập trình Javascript, việc triển khai mô hình module độc lập với các tính năng trở thành một phần không thể thiếu ngày nay. Hãy cùng xem cách Code Tốt chia sẻ việc xây dựng trên mối quan hệ thuộc tính data attribute trên …